Αρχική Περ. Πελοποννήσου Kατεπείγουσα πρόσκληση περιφερειακού συμβουλίου

Kατεπείγουσα πρόσκληση περιφερειακού συμβουλίου

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 14 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, κατ΄ εφαρμογή:
Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Η συνεδρίαση θεωρείτε κατεπείγουσα λόγω της φύσης του θέματος – άρθρο 10, παρ. 4 και 5, του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/ τ. Β’ / 2021).
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης :
Αναξιοπιστία της Περιφερειακής Αρχής και ανακολουθία λόγων και έργων του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική υποβάθμιση της Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Δήμητρα Λυμπεροπούλου.
Προηγούμενο άρθροΣτην Κόρινθο χτυπά η «καρδιά» της αυτοδιοίκησης το τριήμερο 2-4 Ιουλίου
Επόμενο άρθροΣυνάντηση εργασίας του Δημάρχου κ. Γκιώνη με τον Υφυπουργό κ. Ταγαρά για σημαντικά έργα του Δήμου