Αρχική Eπικαιρότητα ΑΣΕΠ – 1Ε/2020: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων γιατρών – Τα προσωρινά αποτελέσματα

ΑΣΕΠ – 1Ε/2020: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων γιατρών – Τα προσωρινά αποτελέσματα

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Ε/2020

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1E/2020 πλήρωσης θέσεων γιατρών (ΦΕΚ.14/12.05.2020, Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση δύο  θέσεων Ελεγκτή Ιατρού και Ιατρού με θητεία τριών  ετών που μπορεί να ανανεώνεται, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

-μία θέση στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με γνωστικό αντικείμενο «Ελεγκτή Ιατρού» (κωδ. θέσης 10003)

-μία θέση στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) με γνωστικό αντικείμενο ‘’Ιατρού’’ (κωδ. θέσης 10004)

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, υποψηφίων κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειόμενων) καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι πίνακες δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειόμενων) καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου (Α.Μ.), ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την 20 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη έως και την 29 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την «επί της ουσίας» κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Προηγούμενο άρθροΚαρκίνος Στόματος: Πέντε τρόποι να τον προλάβετε
Επόμενο άρθροΑριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο: Ο τρόπος για να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τον εγκλεισμό