Αρχική Ν. Κορινθίας Τρις εθελοντικές αιμοδοσίες στο Δήμο Βέλου Βόχας

Τρις εθελοντικές αιμοδοσίες στο Δήμο Βέλου Βόχας

Εθελοντική αιμοδοσία στις κοινότητες του Δήμου Βέλου Βόχας.
•19 Απριλίου κοινότητα Χαλκείου(δημοτικό σχολείο)
•21 Απριλίου στις κοινότητες Κοκκωνίου (κοινοτικό κατάστημα)& Πουλίτσας (κοινοτικό κατάστημα)