Αρχική Περ. Πελοποννήσου Zωντανά η 3η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Zωντανά η 3η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pjx0CASEyi8