Αρχική Ν. Μεσσηνίας Δ. Σπάρτης: Μόνο με τεστ η συμμετοχή στην Λαϊκή Αγορά

Δ. Σπάρτης: Μόνο με τεστ η συμμετοχή στην Λαϊκή Αγορά

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει τους δραστηριοποιούμενους στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου
οι οποίοι προέρχονται από περιοχές επιπέδου αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου
κινδύνου επιδημιολογικής επιβάρυνσης COVID-19, ότι θα μπορούν να προσέλθουν στην
Λαϊκή Αγορά του Δήμου κατά τον μήνα Μάρτιο εφόσον επιδεικνύουν τα αποτελέσματα rapid
test για Covid-19 τα οποία θα έχουν πραγματοποιηθεί την προηγουμένη των ημερών
διεξαγωγής των Λαϊκών Αγορών.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από τα ελεγκτικά όργανα η μη τήρηση των ανωτέρω, οι εν
λόγω παραγωγοί θα απομακρύνονται και δεν θα έχουν δικαίωμα να δραστηριοποιηθούν
στην Λαϊκή Αγορά.