Αρχική Ν. Κορινθίας ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΕΣ την Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών οι οποίες επικρατούν και στην περιοχή μας.
Η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης , όπως προβλέπεται σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας.