Αρχική Χωρίς κατηγορία Ανησυχία στην Κόρινθο με 12 νέα κρούσματα-27 στην Πελοπόννησο

Ανησυχία στην Κόρινθο με 12 νέα κρούσματα-27 στην Πελοπόννησο

Óôéãìéüôõðá áðü ôçí ìïñéáêÞ áíß÷íåõóç SARS-COV-2 (COVID-19) óå äåßãìáôá -åðé÷ñåßóìáôá ôïõ áíùôÝñïõ áíáðíåõóôéêïý óõóôÞìáôïò óôï éäéùôéêü äéáãíùóôéêü åñãáóôÞñéï âéïáíáëõôéêÞò "ÃÅÍÏÔÕÐÏÓ", Ì.ÄåõôÝñá 13 Áðñéëßïõ 2020 (EUROKINISSI)

Ανησυχία έχει προκαλέσει η αυξητική τάση των κρουσμάτων στην Κορινθία αφού σήμερα ο ΕΟΔΔΥ κατέγραψε 12 κρούσματα.

Στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 4 νέες λοιμώξεις στο νόμο Αρκαδίας, 18 στον νόμο Αχαΐας, 8 στην Λακωνία και 3 στην Μεσσηνία.

Προηγούμενο άρθροΜε νέες 585 λοιμώξεις για σήμερα
Επόμενο άρθροΠώς θα ανοίξουν γυμνάσια-λύκεια την 1η Φεβρουαρίου