Αρχική Περ. Πελοποννήσου LIVE η συνέχιση της 18ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

LIVE η συνέχιση της 18ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3zfgRYVXyCc3kHEsx1yq-h9dBLaOlAuSpsoFcrRD2GrGjdJI4RK2VjywM&v=pHYoUENbJM0&feature=youtu.be