Αρχική Περ. Πελοποννήσου Δέκα έργα πολιτισμού εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Πελοποννήσου με 11,4 εκ ευρώ, 2...

Δέκα έργα πολιτισμού εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Πελοποννήσου με 11,4 εκ ευρώ, 2 από αυτά στην Κορινθία

Δέκα έργα που αφορούν πολιτιστικά μνημεία, συνολικού προϋπολογισμού 11.491.732 ευρώ, εντάχθηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)”, ενώ σύντομα ακολουθεί -όπως τόνισε ο περιφερειάρχης- και το έργο του Μουσείου Χώρας.

Τα έργα που εντάχθηκαν είναι αναλυτικά τα εξής:

“Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του ανακτορικού συγκροτήματος των Μυκηνών” συνολικού προϋπολογισμού 550.000 ευρώ με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας.
Το έργο αφορά σε ένα τμήμα της Μυκηναϊκής ακρόπολης, το οποίο εμφανίζει εντυπωσιακή για την εποχή του κατασκευαστική και χωροταξική οργάνωση, ενώ διασώζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό την αυθεντικότητα και την αναγνωσιμότητά του, με εξαιρετική ογκοπλαστική απόδοση. Ταυτόχρονα – πέρα από την αρχιτεκτονική του λειτουργία – διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση του αναλήμματος του ανακτορικού συγκροτήματος.

“Ανάδειξη – Εκθεσιακή περιήγηση στο Παλάτι των Δεσποτών στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά” συνολικού προϋπολογισμού 1.350.000 ευρώ με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.
Η υλοποίηση του έργου της ανάδειξης θα συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση και ανάδειξη του εξέχοντος και εμβληματικού αυτού μνημειακού συνόλου, θα ενισχύσει την ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία.

“Αποκατάσταση ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου” συνολικού προϋπολογισμού 2.303.800 ευρώ, με δικαιούχο την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
Ο ναός του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου και είναι κηρυγμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης του ναού που αφορούν κυρίως στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του ξύλινου φορέα της στέγης και των δομικών βλαβών στις τοιχοποιίες των πλαγιών πλευρών του και στα κωδωνοστάσια της δυτικής όψης, εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων και εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών του τέμπλου και του ξυλόγλυπτου διακόσμου του ναού.

“Συντήρηση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Μεγαλόπολης – φάση α΄: Αποκατάσταση των κερκίδων Β και Γ, βελτίωση προσβασιμότητας”, συνολικού προϋπολογισμού 481.602 ευρώ, με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.
Το αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης –με βάση τη διάμετρο της ορχήστρας – είναι, όπως αναφέρεται και στις ιστορικές πηγές, το μεγαλύτερο στον ελλαδικό χώρο. Σήμερα διατηρούνται οι κατώτερες σειρές της πρώτης από τις συνολικά τρεις ζώνες εδωλίων, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του αυθεντικού αρχαίου οικοδομικού υλικού σώζεται κατά χώρα, ιδιαιτέρως στις κερκίδες Β και Γ, οι οποίες και επιλέχθηκαν με βάση το κριτήριο αυτό για τη φάση Α΄ αποκατάστασης του μνημείου. Το προτεινόμενο έργο θα λειτουργήσει ως πιλοτικό, με προοπτική σε μελλοντικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα οι εργασίες συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης να επεκταθούν και σε άλλα τμήματα του κοίλου του θεάτρου.

Θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των ομβρίων υδάτων στον χώρο του κοίλου του θεάτρου, με την κατασκευή κατάλληλου αγωγού παροχέτευσής τους εκτός του χώρου του αρχαίου θεάτρου. Θα δημιουργηθεί διάδρομος πρόσβασης από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου έως τις θέσεις των θεατών, κατάλληλος για την κυκλοφορία ηλεκτρικού αμαξιδίου που θα μεταφέρει ΑμεΑ. Τέλος, η περιγραφή και η ιστορία του αρχαίου θεάτρου θα αποτυπωθούν σε δίγλωσσες πινακίδες πληροφόρησης, ενώ θα εκδοθεί ομοίως δίγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο –και φυλλάδιο σε γραφή Braille – για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης.

“Συντήρηση ζωγραφικού διακόσμου και λίθινων στοιχείων των ναών, Αγίου Δημητρίου, Παντάνασσας και Ευαγγελίστριας στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά”, συνολικού προϋπολογισμού 968.800 ευρώ με δικαιούχο την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων.
Το έργο αφορά στη συντήρηση και αποκατάσταση του συνόλου των τοιχογραφιών των τριών ναών.

“Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Σπάρτης, συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.
Το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης εντάσσεται στον αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης της αρχαίας Σπάρτης και μαζί με άλλα εμβληματικά μνημεία διαφόρων περιόδων συναπαρτίζουν ένα μνημειακό σύνολο μεγάλης αρχαιολογικής, ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας.

“Στερέωση – αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος του Εξαμιλίου (Ιουστινιάνειου) τείχους στα Ισθμια του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας, συνολικού προϋπολογισμού 320.000 ευρώ, με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.
Το Εξαμίλιο Τείχος, γνωστό και ως Ιουστινιάνειο, αποτελεί το κυριότερο αμυντικό έργο της βυζαντινής περιόδου που προστάτευε την Πελοπόννησο από τις από βορρά επιδρομές.

Στο πλαίσιο του έργου θα στερεωθεί, θα αποκατασταθεί και θα αναδειχθεί τμήμα του τείχους 155 μέτρων και 3 πύργων στα Ισθμια ώστε να καταστεί επισκέψιμο και αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό.

“Αποκατάσταση – στερέωση της πύλης και τμήματος των τειχών του Κάστρου Καρύταινας Αρκαδίας”, συνολικού προϋπολογισμού 1.199.850 ευρώ, με δικαιούχο την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
Το κάστρο της Καρύταινας είναι κηρυγμένο προέχον βυζαντινό μνημείο. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει: 1. εργασίες αποκατάστασης και στερέωσης του μνημείου, το οποίο έχει υποστεί βλάβες που οφείλονται στη μακροχρόνια ελλιπή συντήρησή του, όπως εκτεταμένες φθορές στα κονιάματα δομής και στα επιχρίσματα με αποτέλεσμα την απώλεια τμημάτων παρειάς ή ολόκληρων τμημάτων των τοιχοποιιών, 2. αρχαιολογικές εργασίες και έρευνα ώστε να τεκμηριωθούν προσεκτικά η μορφή των καταλοίπων του συγκροτήματος του πρόπυλου, του εξωτερικού οχυρωματικού περιβόλου και της κεντρικής πύλης της ακρόπολης του κάστρου, να αναγνωριστούν, κατανοηθούν και ερμηνευτούν οι κατασκευαστικές φάσεις τους και το αρχικό μονοπάτι που οδηγούσε από την περιοχή του πρόπυλου στο εσωτερικό της ακρόπολης, ώστε στη συνέχεια να στερεωθούν και να συντηρηθούν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και να εξασφαλισθεί η προσβασιμότητα στο χώρο.

“Στερέωση και Αποκατάσταση Μονής Αγίου Νικολάου στο Βαλτεσινίκο Αρκαδίας και αναδιαμόρφωση της κλίμακας καθόδου (Δήμος Κλείτορος, ΠΕ Αρκαδίας)”, συνολικού προϋπολογισμού 1.028.800 ευρώ, με δικαιούχο την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
Η Μονή Αγίου Νικολάου ή “Παλαιομονάστηρο” αποτελείται από δύο ασκηταριά διαμορφωμένα μέσα σε μικρές κοιλότητες του βράχου, του Αγίου Νικολάου και της Αναλήψεως, τα οποία είναι κηρυγμένα ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του μνημείου που αφορούν κυρίως την αντιμετώπιση της έντονης υγρασίας, των εμφανιζόμενων ρωγμών και την αυξημένη εισροή ομβρίων, στις περιοχές των ανοιγμάτων και στα σημεία επαφής της τοιχοποιίας με τον βράχο, στη διαμόρφωση των δύο υφιστάμενων προσβάσεων στη μονή, καθώς και εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών και του ξυλόγλυπτου διακόσμου των δύο ασκηταριών.

“Στερέωση και αποκατάσταση νότιας πτέρυγας και τμήματος δυτικής πτέρυγας κελιών της Μονής Προφήτου Ηλιού Ζάχολης, Δήμου Ευρωστίνης – Ξυλοκάστρου, Π.Ε. Κορινθίας”, συνολικού προϋπολογισμού 1.688.880 ευρώ, με δικαιούχο την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αποκατάσταση της νότιας και τμήματος της δυτικής πτέρυγας κελιών και περιλαμβάνει εργασίες ενίσχυσης και στερέωσης των τοιχοποιιών και μορφολογικής αποκατάστασης των πτερύγων κελιών, με σκοπό την απόδοση της αρχικής λειτουργικής μορφής και οργάνωσής τους, προκειμένου να φιλοξενήσουν με ασφάλεια την συνοδεία των μοναχών.