Αρχική Ν. Κορινθίας Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου: Αμεση η ανάγκη για παράταση του κτηματολογίου

Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου: Αμεση η ανάγκη για παράταση του κτηματολογίου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Προς
Τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Κωστή Χατζηδάκη
Κοινοποιούμενη σε:
κ. Νικόλαο Ταγαρά, Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Χρίστο Δήμα, Υφυπουργό Ανάπτυξης
κ. Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, Βουλευτή Ν. Κορινθίας
κ. Γεώργιο Ψυχογιό, Βουλευτή Ν. Κορινθίας
ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Παράταση Προθεσμίας Αμφισβήτησης Πρώτων Κτηματολογικών Εγγραφών για την ΠΕ Κορινθίας.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μέσα στην δύσκολη αυτή κατάσταση που βιώνει η Χώρα μας με την εμφάνιση και εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, ήδη από τον Μάρτιο του 2020 και με δεδομένο ότι είναι άγνωστο ακόμη πότε θα επανέλθουμε στους κανονικούς ρυθμούς εργασίας και στις εν γένει καθημερινές δραστηριότητές μας, επιθυμούμε διά της παρούσης να σας εκθέσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες δημότες της ΠΕ Κορινθίας.
Όπως γνωρίζετε η 31/12/2020 είναι η καταληκτική ημερομηνία αμφισβήτησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006. Στην ΠΕ Κορινθίας, οι περιοχές αυτές εμπίπτουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων (συγκεκριμένα αφορά τα Δ.Δ. Λεχαίου, Άσσου, Κάτω Άσσου και Περιγιαλίου) και του Δήμου Βέλου-Βόχας (αφορά Δ.Δ. Ζευγολατιού, Βραχατίου, Βοχαϊκού, Κοκκωνίου και Νεράντζας).
Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 2664/1998, ορίζεται ρητά ότι: « 1. Οι πρώτες εγγραφές, των οποίων δεν αμφισβητήθηκε η ακρίβεια ενώπιον των δικαστηρίων μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 6, καθίστανται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερόμενων με τις πρώτες αυτές εγγραφές ως δικαιούχων για τα δικαιώματα στα οποία αυτές αφορούν. 2. Από τη δημιουργία του κατά την προηγούμενη παράγραφο αμάχητου τεκμηρίου αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου των πρώτων εγγραφών. Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής ο πραγματικός δικαιούχος έχει ενοχική μόνον αξίωση κατά του αναφερόμενου ανακριβώς ως δικαιούχου για την απόδοση του πλουτισμού από τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου. Αντικείμενο της αξίωσης αυτής είναι η κατά το χρόνο της δημιουργίας του αμάχητου τεκμηρίου χρηματική αξία του ακινήτου στο οποίο αφορά (ολικά ή μερικά) η ανακριβής εγγραφή………».
Είναι φανερό εκ των ανωτέρω, ότι με την παρέλευση απράκτου της άνω προθεσμίας αμφισβήτησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, ο δικαιούχος δικαιώματος απολύει τα εμπράγματα δικαιώματά του και πλέον έχει μόνο ενοχική αξίωση κατά του αναφερόμενου ανακριβώς ως δικαιούχου, ενώ στην περίπτωση των ακινήτων που εσφαλμένως έχουν καταχωρηθεί ως «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», δημιουργείται αμάχητο τεκμήριο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που ίσχυσαν κατά την άνοιξη του τρέχοντος έτους και ισχύουν πάλι εδώ και 15 περίπου ημέρες, τόσο στον τομέα της εργασίας (όπου συμπολίτες μας ευρέθησαν αίφνης χωρίς δουλειά, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης), όσο και στην καθημερινή κυκλοφορία (περιορισμοί και απαγορεύσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών και επαγγελματιών), αλλά και στην λειτουργία των αρμοδίων Υπηρεσιών (αυστηροί περιορισμοί στην εξυπηρέτηση των πολιτών), στοιχειοθετούν εδώ και μήνες μία δυσμενή κατάσταση που δεν επιτρέπει στους συμπολίτες μας εντός της ως άνω προθεσμίας να διευθετήσουν τις εκκρεμότητες των ιδιοκτησιών τους στις προαναφερόμενες περιοχές της ΠΕ Κορινθίας.
Λαμβανομένου δε υπόψη, ότι αφενός οι λόγοι ανάγονται σε περιστατικό ανώτερης βίας (πανδημία COVID-19), αφετέρου με την πρόσφατη ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (ΦΕΚ Β΄, 4899/6-11-2020), που ισχύει έως 30/11/2020, προβλέπεται ρητά (όπως εξάλλου και με τις προηγούμενες σχετικές ΚΥΑ) ότι αναστέλλονται προσωρινά «οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων» (βλ. άρθρο 1 περ. 4 υποπερ. 5α στοιχείο αβ), είναι αναγκαίο η Κυβέρνηση και το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Σας να λάβει σαφή θέση (με νομοθετική ρύθμιση) και να παράσχει παράταση της άνω προθεσμίας αμφισβήτησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών. Δέον δε, η εν λόγω παράταση να εκκινήσει από την πλήρη λειτουργία όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και την επιστροφή όλης της χώρας στην κανονικότητα.
Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι στον Νομό Κορινθίας δεν έχουν αναρτηθεί έως και σήμερα οι δασικοί χάρτες, η κατάρτιση των οποίων συνιστά αυτοτελώς συνταγματική επιταγή, η συμμόρφωση προς την οποία έχει μάλιστα αδικαιολογήτως βραδύνει. Σε κάθε δε περίπτωση, προ της οριστικοποίησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί και κυρωθεί οι δασικοί χάρτες, προκειμένου το Ελληνικό Κτηματολόγιο να εξασφαλίσει τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο όσο και για τους ιδιώτες νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.
Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μείνετε αδιάφοροι μπροστά στο δίκαιο αίτημα της Τοπικής Κοινωνίας, που εξ’ όσων γνωρίζουμε είναι και αίτημα κατοίκων άλλων περιοχών της χώρας που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.
Εξάλλου, το σίγουρο είναι ότι στη δύσκολη αυτή συγκυρία, οι Έλληνες πολίτες έχουν ανάγκη (και δικαίως απαιτούν βεβαίως) ένα Κράτος Δικαίου που θα σταθεί το ύψος των προκλήσεων και των κινδύνων του σήμερα.
Επισημαίνουμε βεβαίως ότι σχετική επιστολή για την παράταση της άνω προθεσμίας σε πανελλαδικό επίπεδο έχει σταλεί και από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (με αρ. 1078/21.10.2020 επιστολή της).
Κατόπιν των ανωτέρω, είναι αδήριτη η ανάγκη να δοθεί άμεσα παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης), προκειμένου να λάβει τέλος η αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών που κινδυνεύουν να απωλέσουν εμπράγματα δικαιώματά τους για λόγους που προφανέστατα ανάγονται -κυρίως- σε περιστατικό ανώτερης βίας.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παναγιώτα Κ. Επιβατινού Αγγελική Χρ. Παπαβενετίου
Προηγούμενο άρθροΓιώργος Μαυρίδης: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του
Επόμενο άρθροΣυλλήψεις σε Αργολίδα και Κορινθία για κατοχή μαχαιριού και ηρωίνης αντίστοιχα