Αρχική Eπικαιρότητα Σε καραντίνα ο Νίκος Δένδιας

Σε καραντίνα ο Νίκος Δένδιας

Ç ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ ÅèíéêÞò ¶ìõíáò êáé Åîùôåñéêþí ÕðïèÝóåùí èá óõíåäñéÜóåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: á) Åðåîåñãáóßá êáé åîÝôáóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí «Êýñùóç ôçò Óõìöùíßáò ìåôáîý ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò êáé ôçò ÉôáëéêÞò Äçìïêñáôßáò ãéá ôçí ïñéïèÝôçóç ôùí áíôßóôïé÷ùí Èáëáóóßùí Æùíþí ôïõò». ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ: ÁíáóôÜóéïò ×áôæçâáóéëåßïõ êáé Áèáíáóßá Áíáãíùóôïðïýëïõ. â) Åðåîåñãáóßá êáé åîÝôáóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí «Êýñùóç ôçò Óõìöùíßáò ìåôáîý ôçò ÊõâÝñíçóçò ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò êáé ôçò ÊõâÝñíçóçò ôçò ÁñáâéêÞò Äçìïêñáôßáò ôçò Áéãýðôïõ ãéá ôçí ïñéïèÝôçóç ôçò ÁðïêëåéóôéêÞò ÏéêïíïìéêÞò Æþíçò ìåôáîý ôùí äýï Êñáôþí». ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ: ÁíáóôÜóéïò ×áôæçâáóéëåßïõ êáé Ãåþñãéïò Êáôñïýãêáëïò.

Σε καθεστώς καραντίνας έχει μπει ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Δένδιας ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού με την καραντίνα να είναι… μονόδρομος.

Για τον λόγο αυτό, ακυρώθηκε και η προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 11.11.2020, συνάντησή του με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου της χώρας, Σίσι, στην Ελλάδα.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΞ
«Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μπήκε σε προληπτική καραντίνα από σήμερα, μετά από συνάντηση με άτομο, το οποίο διαγνώστηκε θετικό στον κορωνοϊό» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Περισσότερα σε λίγο…

 

Προηγούμενο άρθροΠροσοχή! ΕΛΑΣ: Μην ανοίξετε αυτό το email
Επόμενο άρθρο2752 νέα κρούσματα σήμερα (11/11) – “Μαύρο” ρεκόρ με 43 νεκρούς σε 24 ώρες