Αρχική Περ. Πελοποννήσου Δύο νέες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια

Δύο νέες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια

Στην πρόσληψη δύο ατόμων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, θα προβεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα θα καλυφθούν μία θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και μία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.