Αρχική Ν. Κορινθίας Aγγελία για υπάλληλο γραφείου στο Λουτράκι

Aγγελία για υπάλληλο γραφείου στο Λουτράκι

ΑΓΓΕΛΊΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΚ ΛΟΎΤΡΑΚΙΟΥ

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ

•. ΆΡΙΣΤΗ ΓΝΏΣΗ Η/Υ
• ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ
• ΚΑΙ ΔΊΠΛΩΜΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ e-mail: mouratidis@diak.gr