Αρχική Περ. Πελοποννήσου Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,  θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ 

1 . Επικύρωση πρακτικών της 7ης, 8ης και 9ης / 2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2 . Η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για το ΣΔΙΤ της διαχείρισης των απορριμμάτων μετά τις τελευταίες εξελίξεις. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θανάσης Πετράκος

3 . Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

4 . Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού δημόσιου τομέα έτους 2021. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

5 . Έγκριση 9ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

6 . Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Β’ Τρίμηνου 2020 . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

7 . Κανονισμός Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ‘ΙΡΙΔΑ’ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

8 . Έγκριση 2ης τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2020 της ΠΕ Αρκαδίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

9 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο ‘Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 16,95MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού’ στη θέση «Τσούκκα – Ελατιάς» των ΤΚ Βλησιδιάς, Κοσμάς, Κουνουπιάς, Γερακίου και Καρίτσας των ΔΕ Κοσμάς, Λεωνιδίου και Γερονθρών των Δ. Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα των ΠΕ Αρκαδίας και Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

10 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο ‘Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 18,6MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού’ στη θέση «Κορομηλιά – Μαζαράκι» των ΤΚ Βλησιδιάς, Κοσμάς, Κουνουπιάς και Καρίτσας των ΔΕ Κοσμάς, Λεωνιδίου και Γερονθρών των Δ. Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα των ΠΕ Αρκαδίας και Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

11 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο ‘Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 15,9MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού’ στη θέση «Τούρλα» των ΤΚ Κουνουπιάς, Μαρίου και Κρεμαστής των ΔΕ Λεωνιδίου και Νιάτων των Δ. Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα των ΠΕ Αρκαδίας και Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

12 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο ‘Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 21,9MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού’ στη θέση «Μαραντζάκι – Πυργάκι» των ΤΚ Κουνουπιάς, Πηγαδίου, Πελετών και Κυπαρισσίου των ΔΕ Λεωνιδίου και Ζάρακα των Δ. Νότιας Κυνουρίας και Μονεμβασιάς των ΠΕ Αρκαδίας και Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

13 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο ‘Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 19,95MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού’ στη θέση «Μέσον» των ΤΚ Λουκά, Νεοχωρίου και Αγιωργίτικων του Δ. Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΣΟΝ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

14 . Έγκριση του αριθμ. 7/6-8-2020 αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

15 . Έγκριση 8ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ826 “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ” με κωδικό 2018ΕΠ82600004. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

16 . Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΜΠ026 “Μελέτες έργων υποδομής Π.Ε. Κορινθίας” με κωδικό 2017ΜΠ02600004. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

17 . Έγκριση i) Τροποποιημένων – επικαιροποιημένων οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2015 – 2018, ii) Αναίρεση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 50.000,00 € που είχε αποφασισθεί με το πρακτικό Νο 25 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, λόγω μη υλοποίησης αύξησης κατά το ποσό των 50.000,00 € iii) Πιστοποίησης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.415,00 € το οποίο καταβλήθηκε τελικά αντί του ποσού των 50.000,00 € iv) Πληρωμής δαπάνης ποσού 1.000,00 € από την εγκεκριμένη πίστωση στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας που αφορά τέλος επιτηδεύματος χρήσης 2019 v) Πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 1.385,97 € από την εγκεκριμένη πίστωση στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας που αφορά έγκριση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου ποσού 885,97€ πλέον προστίμου 500,00€. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

18 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου για την εγκατάσταση και λειτουργία Κομβικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε., με κωδική ονομασία «ΙΣΘΜΙΑ-1000388» στη θέση «ΧΩΡΑΦΙ ΤΣΙΓΚΟΥ ΚΥΡΑΣ ΒΡΥΣΗ» της Δ.Κ. Ισθμίων,  του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

19 . Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την απόδοση θέσεων στις λαϊκές αγορές Σπάρτης, Γυθείου, Σκάλας, Μολάων, Μονεμβασιάς και Νεάπολης σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Πελοποννήσου για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. (άρθρο 59 παρ. 3 του Ν. 4497/2017) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

20 . Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2020, ΠΕ Μεσσηνίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

21 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Δημόσιο λατομείο Αδρανών Υλικών εντός τροποποιημένης λατομικής περιοχής, στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ» του Τ.Κ. Άνω Άμφειας του Δήμου Καλαμάτας, του φορέα “Έτοιμο Σκυρόδεμα Μεσσηνίας ΕΠΕ”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

22 . Έγκριση σκοπιμότητας του σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης για την πράξη “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

Προηγούμενο άρθροΈκρυβε μαχαίρι και γκλοπ στο αυτοκίνητό του στην Κόρινθο
Επόμενο άρθροΑναλαμβάνει καθήκοντα ως περιφερειακός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας ο δασολόγος Βασίλης Χαντζής