Αρχική Ν. Μεσσηνίας 86 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας

86 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας

86 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας – Δείτε την προκήρυξη ΑΣΕΠ και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλαμάτας , και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

86 ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με Αριθμό Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης: 46734/25-08-2020 και να την υποβάλουν μαζί με ευκρινές φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ.
αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικόγέννησης, ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
protokolo@kalamata.gr
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Στην αίτηση και στο πεδίο Β’ θα δηλώνεται από τους υποψήφιους η προτίμηση των θέσεων μερικής ή πλήρους απασχόλησης με τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ 1 για την πρώτη προτίμηση και 2 για την δεύτερη προτίμηση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (δηλ. από 26-08-2020 έως και 28-08-2020) Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκηρυξη ΕΔΩ

Προηγούμενο άρθροΠουλοκέφαλος, Γόντικας και Λυμπεροπούλου στην πρεμιέρα του Θ.Κάππου απόψε ,για το πόρισμα για την Πελοπόννησο ΑΕ
Επόμενο άρθροΚορονοϊός: 168 νέα κρούσματα σήμερα 25/08 στην Ελλάδα