Αρχική Ν. Αργολίδος Επανένταξη της Τουριστικής Σχολής Άργους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΑΕΗΤ

Επανένταξη της Τουριστικής Σχολής Άργους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΑΕΗΤ

Από σήμερα, η σχολή μας (Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Άργους) και όλες οι δομές εκπαίδευσης & κατάρτισης του Υπ Τουρισμού θα έχουν και πάλι διεθνή εκπαιδευτική παρουσία και πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες της ΑΕΗΤ (Ευρωπαϊκή Ένωση Ξενοδοχειακών & Τουριστικών Σχολών / European Association of Hotel and Tourism Schools ) .

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ξενοδοχειακών & Τουριστικών Σχολών (European Association of Hotel and Tourism Schools (Α.Ε.Η.Τ. / www.aeht.eu) αποτελεί έναν Διεθνή φορέα, αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με καθεστώς οργανισμού συμβουλευτικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 1988 στο Στρασβούργο με στόχο την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής προοπτικής μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ξενοδοχειακών & Τουριστικών Σχολών μέσω:

• της εδραίωσης διαύλων επικοινωνίας μεταξύ τους
• της διάχυσης πληροφοριών για τις δυνατότητες τουριστικής εκπαίδευσης σε άλλες χώρες
• της ενθάρρυνσης ανταλλαγών μαθητών και καθηγητών
• της σύσφιξης των δεσμών μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων, και
• της μεταφοράς τεχνογνωσίας τόσο σε εκπαιδευτικές μεθόδους όσο και σε υλικό, γνώσεις και δεξιότητες

Η σχολή μας χαιρετίζει την παραπάνω επιτυχία του Υπ Τουρισμού και κρίνει ότι η συμμετοχή στην ΑΕΗΤ θα ενισχύσει την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των Σχολών στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης, προσδίδοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα στην εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και διευρύνοντας το πλαίσιο λειτουργίας μέσα από τις διεθνείς σχέσεις. Οι δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται ενδεικτικά είναι:

• Διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου στο οποίο συμμετέχουν περίπου 700 περίπου μέλη (στελέχη, καθηγητές και μαθητές)
• Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για καθηγητές
• Διοργάνωση συνεδρίων σχετικού περιεχομένου
• Διαγωνισμούς μαθητών,
• Φεστιβάλ
• Πρακτική άσκηση για μαθητές κ.λ.π Στις δράσεις της ΑΕΗΤ ετησίως, συμμετέχουν ενεργά περισσότερα από 400 σχολές-μέλη, με εθνικούς εκπροσώπους από 43 ευρωπαϊκές χώρες.

Σημειώνεται ότι, οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.) αποτέλεσαν ιδρυτικό μέλος της ΑΕΗΤ, ο δε πρώην Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), συνέχισε να είναι μέλος αυτής μέχρι και την κατάργησή του.

Κων/νος Καχριμάνης Δ//ντής