Αρχική Ν. Κορινθίας Eπιστολή Ένωσης Ξενοδόχων Κορινθίας προς το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Eπιστολή Ένωσης Ξενοδόχων Κορινθίας προς το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Κατόπιν της συνάντησης με την Ένωση Ξενοδόχων Κορινθίας , που πραγματοποιήθηκε στις 18.06.2020 ενημερωθήκαμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2084Β/2020 το δευτεροβάθμιο όργανο υγείας στον Ν. Κορινθίας, είναι το Νοσοκομείο Κορίνθου. Τα νοσοκομεία τα οποία αποτελούνται πάνω από 50 δωμάτια και τα οποία πρέπει να δηλώσουν δευτεροβάθμιο όργανο υγείας, πρέπει να δηλώσουν το Νοσοκομείο Κορίνθου, όπως συζητήθηκε και σύμφωνα με αυτό που ορίζει ο νόμος.

Ο Ξενοδοχειακός κλάδος Ν. Κορινθίας αναγνωρίζει την κρισιμότητα της όλης κατάστασης και σας ευχαριστεί, ενώ δηλώνει την παρουσία του σε οτιδήποτε χρειαστείτε.

Με εκτίμηση 

Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ

Φιλιππίδου Σοφία

Μαντάς Ιωάννης

Δρίτσας Αλκιβιάδης

Πολίτης Εύη

Μπάκος Βασίλης

Γούμπουρος Σπύρος

Σκλήρης Μαρίνος

Σιαγγανά Άννα

Πολυχρονόπουλος Βλάσσης