Αρχική Ν. Κορινθίας Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών Συνεδρίαση του Δ.Σ. Σικυωνίων

Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών Συνεδρίαση του Δ.Σ. Σικυωνίων

Τα κ τ ι κ ή   ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)  
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,
θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα Δημοτικού θεάτρου
(Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) 
την 1η Ιουλίου  2020 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 20:30 μ.μ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020 , 
την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  
του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10
όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018
για την λήψη  απόφασης στα 23 παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

  Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
 Έγκριση της αριθ.5/2020 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο:
«ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».
 Έγκριση σύστασης Αναπτυξιακής  Μονομετοχικής Α. Ε.   
 Επί του με αριθ. πρωτ. 4684/12-6-2020εγγράφου
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με θέμα:
«Έγκριση  παραλαβής μελετών»
της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου Σικυωνίων.  
 Αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)
στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
(ΠΑγΟ) περιόδου 2020- 2021 .
 Έγκριση της αριθ. 2/2020  απόφασης του Συμβουλίου
της Κοινότητας Σικυωνίων –Κιάτου με θέμα:
«Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου όμορου
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» .
 Έγκριση της αριθ. 3/2020  απόφασης του Συμβουλίου
της Κοινότητας Σικυωνίων –Κιάτου με θέμα:
«Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στον οικισμό Νεάπολης 
του Δήμου Σικυωνίων» . 
 Έγκριση της αριθ. 13/2020  απόφασης  του Συμβουλίου
της Κοινότητας Σικυωνίων –Κιάτου με θέμα:
« Επικαιροποίηση της αριθ. 63/2016 απόφαση  
του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυωνίων –Κιάτου με θέμα:
«Ανταλλαγή εδαφικής λωρίδας ιδιοκτησίας Δήμου Σικυωνίων
με εδαφική λωρίδα συνιδιοκτησίας Ειρήνης Χρυσικού και Ιωάννη Γαβαλά» .
 Έγκριση της αριθ. 15/2020  απόφασης  του Συμβουλίου
της Κοινότητας Σικυωνίων –Κιάτου με θέμα:
«Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης (tennis)
στον Α. Ο. Αντισφαίρισης Σικυωνίων.  
 Έγκριση της αριθ. 16/2020  απόφασης  του Συμβουλίου
της Κοινότητας Σικυωνίων –Κιάτου με θέμα:
«Πρόταση Αξιοποίησης τμήματος ιδιοκτησίας Ο.Σ.Ε
(γραμμές – παλιός σιδηροδρο- μικός σταθμός). 
 Αναγκαιότητα  εξεύρεσης χώρου για την δημιουργία αμαξοστασίου
και εγκαταστάσεων κατάλληλων για τις υπηρεσίες γραφείου κίνησης,
καθαριότητας και πρασίνου .
 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών,
αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων.
 Καθορισμός ειδικής αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα
με τον Ν. 3463 /2006  άρθρο 281 (περί αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου )
 Επί του με αριθ. πρωτ. 11858(2019)/ 16-6-2020 εγγράφου
της Δ/νσης Περιβάλλοντος περί: «Κοπής δένδρου
στον αύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου». 
      
 Επί του με αριθ. πρωτ. 4128/ 16-6-2020  εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος
περί: «Κοπής δένδρων στην Κοινότητα Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων» .  
 Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ «Το Ουράνιο Τόξο»,
περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας  για τις ανάγκες του Συλλόγου. 
 Επί του από 15-6-2020 αιτήματος της Green Pixel Produtions
περί παραχώρησης χρήσης χώρου περιμετρικά της Λίμνης Δόξα στην Δ.Ε. Φενεού
για την πραγματοποίηση τηλεοπτικών γυρισμάτων. 
 Επί αιτήματος της κ. Παρασκευοπούλου Παναγιώτας  
περί χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος
εισόδου – εξόδου οχημάτων  έμπροσθεν της εισόδου (
parking)
ιδιοκτησίας της .
 Επί αιτήματος  χορήγησης άδειας τοποθέτησης
απαγορευτικού σήματος 
parkingΑ.Μ.Ε.Α. 
 Χορήγηση παράτασης προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο :
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ        
(ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ.
ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ,  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ
ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
» .
 Χορήγηση παράτασης προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:  «Αποκαταστάσεις  ζημιών και βλαβών από πλημμύρες
σε υποδομές της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού ».
 
 Χορήγηση παράτασης προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο, ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».
  Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου:
«Ανόρυξη Υδροαδρευτικής  υδρογεώτρησης στη θέση «ΤΡΥΠΑ» 
Τ. Κ. Καισαρίου» . 
 
 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2020 .