Αρχική Ν. Κορινθίας Οι απαντήσεις των θεμάτων της Φυσικής από το Αριστοτέλειο και τον Γ.Μανθόπουλο

Οι απαντήσεις των θεμάτων της Φυσικής από το Αριστοτέλειο και τον Γ.Μανθόπουλο

Η πρώτη εκτίμηση που φυσικού του Αριστοτελείου Κορινθιακού Εκπαιδευτηρίου Γιώργου Μανθόπουλου για τα θέματα της Φυσικής Προσανατολισμού ήταν ότι ήταν πολλά και οι μαθητές θα ήταν δύσκολο να τα ολοκληρώσουν επιτυχώς μέσα σε τρεις ώρες: