Αρχική Ν. Κορινθίας Aπαντήσεις στην Νεοελληνική Γλώσσα και την Λογοτεχνία από το Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο

Aπαντήσεις στην Νεοελληνική Γλώσσα και την Λογοτεχνία από το Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο

Πολύ μεγάλη προσοχή ήθελε το θέμα της Εκθεσης των φετινών Πανελληνίων Εξετάσεων όπως δηλώνει η φιλόλογος τους Αριστοτελείου Κορινθιακού Εκπαιδευτηρίου κυρία Γιάννα Κωτσικογιάννη.