Αρχική Περ. Πελοποννήσου LIVE η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

LIVE η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

https://www.youtube.com/watch?v=Z8BBNI1RAjk&feature=emb_err_woyt