Αρχική Eπικαιρότητα Κορωνοϊός: Τι θα γίνει με το δώρο του Πάσχα

Κορωνοϊός: Τι θα γίνει με το δώρο του Πάσχα

Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα διευκρινίσει το οικονομικό επιτελείο το επόμενο διάστημα, καθώς τα μέτρα λαμβάνονται βήμα –βήμα ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

Κανονικά ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει το δώρο του Πάσχα κατ΄αναλογία από την 1/1/ 2020 έως την ημέρα αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο:

Η αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων με κρατική απόφαση συνιστά ανωτέρα βία, η οποία απαλλάσσει τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής μισθού. Αναφορικά με το δώρο Πάσχα, επισημαίνεται ότι αυτό αντιστοιχεί στο ήμισυ του μηνιαίου μισθού του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος δικαιούται το πλήρες ποσό, εφόσον εργάστηκε από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Σε διαφορετική περίπτωση δικαιούται να λάβει αναλογία του δώρου Πάσχα σύμφωνα με τις ημέρες εργασίας του.

Εν προκειμένω, οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις ανεστάλη η λειτουργία τους, οφείλουν να καταβάλουν στους εργαζόμενους την αναλογία του δώρου Πάσχα, η οποία αντιστοιχεί στις ημέρες εργασίας αυτών από 1η Ιανουαρίου μέχρι την ημέρα αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Υποχρεούνται να καταβάλουν δώρο Πάσχα οι εργοδότες, οι οποίοι προληπτικά αναστέλλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους;

Εν προκειμένω, ο εργοδότης ο οποίος αυτοβούλως επιλέγει να αναστείλει τη λειτουργία της επιχειρήσεώς του, καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών των εργαζομένων. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά ο εργοδότης οφείλει να τους καταβάλει μισθό. Αντιστοίχως, οφείλει να τους καταβάλει και ολόκληρο το δώρο Πάσχα.