Αρχική Eπικαιρότητα Δώρο Πάσχα: Τι ισχύει για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που έκλεισαν –...

Δώρο Πάσχα: Τι ισχύει για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που έκλεισαν – Παραδείγματα

Αναλογία του δώρου Πάσχα οφείλουν να καταβάλλουν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ακόμη και οι επιχειρήσεις που έκλεισαν προσωρινά με κρατική εντολή. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η «ανωτέρα βία» απαλλάσσει τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής μισθών για την περίοδο από την απαγόρευση λειτουργίας και εφεξής και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση. Το δικαίωμα ωστόσο στο Δώρο Πάσχα θεμελιώνεται σταδιακά από 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και μέχρι 30 Απριλίου. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που έκλεισαν δικαιούνται – σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα σήμερα – αναλογία του Δώρου που έχει θεμελιωθεί από 1η Ιανουαρίου 2020 και έως την ημερομηνία της απαγόρευσης λειτουργίας με κρατική εντολή. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά και δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους δικαιούνται ολόκληρο Δώρο.

Για παράδειγμα:

μισθωτός με μισθό 1.000 ευρώ δικαιούται πλήρες δώρο 500 ευρώ. Αν είναι εργαζόμενος σε εστιατόριο, το οποίο ανέστειλε αναγκαστικά την λειτουργία του στις 13 Μαρτίου δικαιούται να λάβει δώρο 304€.
μισθωτός με μισθό 800 ευρώ δικαιούται πλήρες δώρο 400 ευρώ. Αν είναι εργαζόμενος σε εμπορικό, το οποίο ανέστειλε αναγκαστικά την λειτουργία του στις 17 Μαρτίου δικαιούται να λάβει δώρο 260€.
Ο δικηγόρος – εργατολόγος Γιάννης Καρούζος απαντά :

  1. Υποχρεούνται να καταβάλουν δώρο Πάσχα οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική απόφαση;

Η αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων με κρατική απόφαση συνιστά ανωτέρα βία, η οποία απαλλάσσει τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής μισθού. Αναφορικά με το δώρο Πάσχα, επισημαίνεται ότι αυτό αντιστοιχεί στο ήμισυ του μηνιαίου μισθού του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος δικαιούται το πλήρες ποσό, εφόσον εργάστηκε από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Σε διαφορετική περίπτωση δικαιούται να λάβει αναλογία του δώρου Πάσχα σύμφωνα με τις ημέρες εργασίας του.

Εν προκειμένω, οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις ανεστάλη η λειτουργία τους, οφείλουν να καταβάλουν στους εργαζόμενους την αναλογία του δώρου Πάσχα, η οποία αντιστοιχεί στις ημέρες εργασίας αυτών από 1η Ιανουαρίου μέχρι την ημέρα αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης.

  1. Υποχρεούνται να καταβάλουν δώρο Πάσχα οι εργοδότες, οι οποίοι προληπτικά αναστέλλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους;

Εν προκειμένω, ο εργοδότης ο οποίος αυτοβούλως επιλέγει να αναστείλει τη λειτουργία της επιχειρήσεώς του, καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών των εργαζομένων. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά ο εργοδότης οφείλει να τους καταβάλει μισθό. Αντιστοίχως, οφείλει να τους καταβάλει και ολόκληρο το δώρο Πάσχα.