Αρχική Περ. Πελοποννήσου Εξοπλισμός και υλικά από την Περιφέρεια στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Εξοπλισμός και υλικά από την Περιφέρεια στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

✅Με ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και αναλώσιμα υλικά, θα προμηθεύσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, μέσα στις επόμενες ημέρες.
✅Ελπίζουμε ότι οι ενέργειές μας αυτές συνιστούν ουσιαστική βοήθεια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου Καλαμάτας και στο μεγάλο αγώνα που κάνει, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.