Αρχική Χωρίς κατηγορία ΕΠΙΔΟΜΑ: 500 ευρώ για μισθωτούς υπαλλήλους λόγω κορωνοϊού

ΕΠΙΔΟΜΑ: 500 ευρώ για μισθωτούς υπαλλήλους λόγω κορωνοϊού

Απόφαση για την πληρωμή επιδόματος σε μισθωτούς υπαλλήλου επιχειρήσεων που έκλεισαν λόγω του κορωνοϊού θα εκδοθεί από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, το επίδομα θα λάβουν 390 χιλιάδες εργαζόμενοι σε 92 χιλιάδες επιχειρήσεις.

Με νομοθετική ρύθμιση που συμπεριελήφθη σε νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου –υπογράφεται από την νέα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθιερώνεται ο μηχανισμός καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε όλους τους μισθωτούς, οι οποίοι μένουν χωρίς εισόδημα λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Το ποσό που θα εισπράξουν θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών –μένει να αποφασιστεί αν θα είναι ένα σταθερό ποσό για όλους της τάξεως των 400-500 ευρώ ή αν θα δοθεί αναλογία του μισθού- ενώ και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα πρέπει να κάνουν αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ενεργοποιηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Αφορά 390 χιλιάδες εργαζόμενους

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, που μίλησε στον ΣΚΑΙ, το επίδομα θα αφορά 390.000 εργαζόμενους σε 92.000 επιχειρήσεις, ενώ το ακριβές ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα αποφασιστεί μετά το Eurogroup της Δευτέρας για να φανούν και τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Όπως φαίνεται και από ολόκληρη τη νομοθετική ρύθμιση, δεν θα εισπράξουν επίδομα όσοι βρίσκονται σε κανονική άδεια ή όσοι εργάζονται μέσω τηλεργασίας. Εννοείται ότι δεν προβλέπεται επίδομα για τις επιχειρήσεις στις οποίες δεν αναστέλλεται λόγω των μέτρων απαγόρευσης. Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων στα οποία μπαίνει λουκέτο με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Το υπουργείο Εργασίας, θα ενεργοποιήσει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι θα δηλώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται αλλά και τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού. Ολόκληρη η νομοθετική ρύθμιση έχει ως εξής:

Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων.

1. Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων καιεπιταγών κατάρτισης.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποίαδηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

3. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις- εργοδότες της παρ. 1, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης της παρ. 1.

4. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται στο παρόν.

Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται:

  • όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
  • όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
  • όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
  • οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.