Αρχική Περ. Πελοποννήσου Θέση στάθμευσης αμεα στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, στην Τρίπολη

Θέση στάθμευσης αμεα στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, στην Τρίπολη

Θέση στάθμευσης για οχήματα αμεα σηματοδοτήθηκε έξω από το Διοικητήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη.
Η σχετική σήμανση και ο προσδιορισμός του χώρου, στον οποίο θα σταθμεύουν τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία, έγινε σήμερα.