Αρχική Eπικαιρότητα Νέες θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε Δήμους & Περιφέρειες

Νέες θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε Δήμους & Περιφέρειες

έες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους και άλλους δημόσιους φορείς, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις προκηρυχθείσες θέσεις, υποβάλλοντας την αίτησή τους, αφού ακολουθήσουν τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Ειδικότερα:

20 θέσεις εργασίας – Δήμος Αγρινίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου.

Δέκα έξι (16) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων .
Τεσσάρων (4) ατόμων , κατηγορίας – κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ , με δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Γ΄ και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ,ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ., Α.Μ. ΙΚΑ

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3.Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση.

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.

5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Αγρινίου.

8. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους ΟΔΗΓΟΥΣ, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών, ήτοι από 19-2-2020 έως και 25-2-2020 στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος, Γραφείο 2, Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641360420 και 2641360220, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγρινίου.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ –> https://vb.me/fac486

Προηγούμενο άρθροΚορωνοϊός: Η Shell επιβεβαίωσε κρούσμα σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα της
Επόμενο άρθροΕξαιρετικές κριτικές από τα άτομα με κινητικά προβλήματα για το ασανσέρ της Περιφέρειας! (εικόνες)