Αρχική Ν. Κορινθίας Πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας – Διαβάστε αναλυτικά (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας – Διαβάστε αναλυτικά (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

3d magnifying glass team leadership red blue

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ