Αρχική Eπικαιρότητα Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Οι αλλαγές που έρχονται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι πολλές και αφορούν όλους τους φορολογούμενους. Σε αυτό το άρθρο συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αλλαγές που αφορούν τις επιχειρήσεις, είτε δραστηριοποιούνται με την μορφή της ατομικής επιχείρησης, είτε με την μορφή εταιρίας (νομικά πρόσωπα).

Νέα κλίμακα φορολογίας για τα εισοδήματα των ατομικών επιχειρήσεων:

Συνεχίζεται η αδικία για τις ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή για τους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες, να μην έχουν αφορολόγητο και να πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ για τα εισοδήματά τους, ωστόσο όμως είναι από τους πιο κερδισμένους του νέου φορολογικού καθώς δημιουργείται νέο κλιμάκιο για εισοδήματά τους έως 10.000 ευρώ, με την αρκετά σημαντική μείωση από το 22% στο 9%. Ετσι η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

Εισόδημα σε ευρώ

Νέοι συντελεστές φόρου

Προηγούμενοι συντελεστές φόρου

0-10.000

9%

22%

10.000-20.000

22%

22%

20.000-30.000

28%

29%

30.000-40.000

36%

37%

40.000 και άνω

44%

45%

Ηλεκτρονικές αποδείξεις:

Ακόμα μια υποχρέωση προστίθεται για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία είναι να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το ποσό των δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα πρέπει να ανέρχεται στο 30% του πραγματικού εισοδήματός τους και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ.

Εταιρίες – νομικά πρόσωπα:

Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2019, από 28% σε 24%. Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και για τις ομάδες παραγωγών ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από 13% σε 10%.

Φόρος μερισμάτων:

Μειώνεται ο φόρος μερισμάτων που εισπράττουν οι μέτοχοι και οι εταίροι των νομικών προσώπων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία από 10% σε 5%.

Εξόφληση ενοικίων:

Από 1.1.2020 οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξοφλούν και τα ενοίκιά τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προκειμένου να αναγνωριστούν ως έξοδα της επιχείρησης.

Οριο συναλλαγών με μετρητά:

Μειώνεται από τα 500 στα 300 ευρώ το όριο των συναλλαγών με μετρητά. Ετσι για τις συναλλαγές που θα υπερβαίνουν τα 300 ευρώ η εξόφλησή τους θα πρέπει να γίνεται με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Προκαταβολή φόρου νομικών προσώπων:

Μειώνεται στο 95% η προκαταβολή φόρου των εταιρειών – νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2018. Αυτό σημαίνει ότι η προκαταβολή φόρου που έχει ήδη βεβαιωθεί στις φετινές δηλώσεις θα μειωθεί κατά 5%, και αν έχει εξοφληθεί το ποσό αυτό θα επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί με άλλες οφειλές. Για όσους δικαιούνταν μείωση της προκαταβολής στο 50% θα εφαρμοστεί η αντίστοιχη μείωση.

Παροχή σε είδος από την παραχώρηση οχήματος προς εταίρο, μέτοχο ή εργαζόμενο:

Αυξάνεται το όριο της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) από 12.000 σε 17.000 ευρώ προκειμένου για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς (tool cars). Η ΛΤΠΦ είναι η αξία του οχήματος προ του ΦΠΑ και του τέλους ταξινόμησης.

Επισφαλείς απαιτήσεις:

Δίνεται πλέον η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που έχουν ανείσπρακτες απαιτήσεις ποσού μέχρι 300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, να τις διαγράφουν από τα βιβλία τους χωρίς να απαιτείται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Φορολογικές αποσβέσεις παγίων:

Αλλάζουν οι συντελεστές απόσβεσης των μέσων μεταφοράς ατόμων και των μέσων μεταφοράς φορτίων, και πλέον για να υπολογιστεί η απόσβεση θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η εκπομπή ρύπων. Ετσι οι νέοι συντελεστές φορολογικών αποσβέσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέοι συντελεστές αποσβέσεων οχημάτων

Κατηγορία οχήματος

Μηδενικοί ρύποι

Εως 50g CO2/km

Ανω των 50g CO2/km

Μέσα μεταφοράς ατόμων

25%

20%

16%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων

20%

15%

12%

Οικοδομικές επιχειρήσεις:

Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις ακινήτων έως και τις 31.12.2022. Για τα ακίνητα που δεν έχουν διατεθεί ακόμα θα πρέπει να υποβληθεί από τους κατασκευαστές οικοδομών σχετική αίτηση, στην οποία θα περιλαμβάνονται αναλυτικά τα απούλητα ακίνητα.

Πηγή: eleftheriaonline.gr