Αρχική Ν. Αρκαδίας Ισολογισμό και απολογισμό ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Ισολογισμό και απολογισμό ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Η έγκριση αποτελεσμάτων χρήσεως -ισολογισμού – απολογισμού Δήμου Τρίπολης έτους 2018 αποτέλεσε το μοναδικό θέμα στην ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης παράθεσε αρχικά κάποια οικονομικά στοιχεία. Ο ορκωτός λογιστής του Δήμου κ. Μακρής με τη σειρά του εξήγησε ορισμένους αριθμούς που αφορούν τον Ισολογισμό. Οι εισπράξεις ήταν μεγαλύτερες κατά 427.000 σε σχέση με τις πληρωθείσες δαπάνες και το ποσό ωφέλησε το αποθεματικό του δήμου που αρνήθηκε σε 6.441.000 στο τέλος του2018.

ΟΙ ανείσπρακτες απαιτήσεις από δημότες διαμορφωθήκαν σε 6.049.000 ευρώ Οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς προμηθευτές ήταν 538.000 ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου είναι 6.3720.000 ευρώ (σήμερα είναι 6.459.000 ευρώ).

Τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν περαιτέρω και είναι 1.724.000 ευρώ (από 1979.000). Οι δαπάνες και τα έξοδα δεν είχαν αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της Οικονομικής Υπηρεσίας, στέλνονται κατασχετήρια από τις τράπεζες, αλλά παρ’ όλα αυτά παραμένει στα 6.000.000 ευρώ το ποσό για ανείσπρακτες οφειλές.

Ο Βαγγέλης Γούργαρης είπε ότι ο ισολογισμός είναι κομμένος και ραμμένος στην κεντρική αντιλαϊκή πολιτική και καταψήφισε. Στην ψηφοφορία το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Όχι ψήφισε ο Βαγγέλης Γούργαρης.

Πηγή: http://www.drt915.gr