Αρχική Eπικαιρότητα Επίδομα για 2η φορά από τον ΟΑΕΔ σε ανέργους

Επίδομα για 2η φορά από τον ΟΑΕΔ σε ανέργους

Δικαιούχοι που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν μπορούν να λάβουν ξανά την τακτική επιδότηση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Σημειώστε ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να έχουν τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης
  • Τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που έχει λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας να μην υπερβαίνουν τα τετρακόσια
  • Εάν στην τετραετία έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων

Παράλληλα, για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος είναι σημαντικό να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  • Να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
  • Να έχει προηγηθεί λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου
  • Να μην είναι αυτοαπασχολούμενοι
  • Να είναι άνεργοι κατά την αίτηση για την επιδότηση