Αρχική Περ. Πελοποννήσου Αυτοί είναι οι Νέοι Διοικητές και Υποδιοικητές των Νοσοκομείων στην Πελοπόννησο

Αυτοί είναι οι Νέοι Διοικητές και Υποδιοικητές των Νοσοκομείων στην Πελοπόννησο

Αυτές είναι οι αλλαγές που έγιναν σήμερα στις Διοικήσεις και στις Υποδιοικήσεις των Νοσοκομείων της Πελοποννήσου.