Αρχική Περ. Πελοποννήσου Πρώτος σε ψήφους ο Αλ.Πνευματικός στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Πρώτος σε ψήφους ο Αλ.Πνευματικός στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Παράλληλα με τις εκλογές της ΠΕΔ, σήμερα διεξήχθησαν και οι εκλογές για το Εποπτικό Συμβούλιο στην ΠΕΔ Πελοποννήσου.

Εκλέγονται οι Αλέξανδρος Πνευματικός, Μπρατσιάκος Ιωάννης και Δρίμης Δημήτριος.

Ελαβαν αναλυτικά :

Αλέξανδρος Πνευματικός : 55 ψήφους

Μπρατσιάκος Ιωάννης : 54 ψήφους

Δρίμης Δημήτριος : 41 ψήφους