Αρχική Ν. Αρκαδίας Πλημμύρες στην Τρίπολη | Αιτήσεις για αποζημιώσεις στο Δημαρχείο

Πλημμύρες στην Τρίπολη | Αιτήσεις για αποζημιώσεις στο Δημαρχείο

Ο Δήμος Τρίπολης προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποζημιωθούν οι ενδιαφερόμενοι που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 4/10/2019, για απλές επισκευαστικές εργασίες και αντικατάσταση της οικοσυσκευής αποκλειστικά για χώρους διαβίωσης οικογενειών α΄κατοικίας ( ΚΥΑ Π2/οικ/2673/29.08.01 (ΦΕΚ 1185/Β/01 παρ 12 εδ.3ο), καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 4/11/2019 στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης ή στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση
2. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2018
3. Ε1 φορολογικού έτους 2018
4. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2018
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Μισθωτήριο συμβόλαιο για περιπτώσεις μισθωμένων κατοικιών ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
8. Ε9 για απόδειξη ιδιοκτησίας
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ( πλήρη κυριότητα 50%-50%) απαιτείται εξουσιοδότηση του συνιδιοκτήτη και τα Ε1και Ε9 προκειμένου να εισπράξει την οικονομική ενίσχυση ο ένας εκ των δύο. Σε περίπτωση που υπάρχει επικαρπία απαιτούνται Ε1καιΕ9 του επικαρπωτή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του που θα αναφέρει την παραχώρηση της υψηλής κυριότητας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ