Αρχική Ν. Αχαΐας Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας η υπογειοποίηση του τρένου και η Πατρών-Πύργου

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας η υπογειοποίηση του τρένου και η Πατρών-Πύργου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Οκτώβρη 2019  και ώρα 17.30 στην αίθουσα του Σώματος, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω  θέματα:

 • Η υπόγεια διέλευση από τον αστικό ιστό της πόλης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Η κατασκευή του έργου της νέας οδού Πατρών – Πύργου και η νότια χάραξη (εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Πατρέων για την Πράξη: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ιερά Μονή Ομπλού», έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ΠΣ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • 1) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα, της πτέρυγας και του αίθριου του πρώην Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών, που βρίσκεται στην Πάτρα, επί της οδού Κορύλλου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», για την υλοποίηση εκδηλώσεων και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου(εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • 1) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα του ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Μαιζώνος 110 στην Πάτρα, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», για τη στέγαση και λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • 1) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα του ακινήτου του πρώην Αρχαιολογικού Μουσείου, που βρίσκεται επί της οδού Μαιζώνος 42 στην Πάτρα, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», για τη στέγαση και λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • 1) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα του ακινήτου, που βρίσκεται στην Πάτρα, επί της οδού Αγίου Διονυσίου αριθμός 12-16, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», για τη στέγαση και λειτουργία της Δημοτικής Μουσικής και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • 1) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα του Θεάτρου (Θεατράκι Μαρίνας), το οποίο βρίσκεται εντός του βορείου τμήματος της αποχαρακτηρισμένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πατρών, στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», για χώρο εκδηλώσεων και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • 1) Ανάκληση παραχώρησης, της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα του 3ου ορόφου του κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Φωκαίας 26 στην Πάτρα, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου» (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • 1) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα της αίθουσας ΑΙΓΛΗ στο συγκρότημα VESO MARE, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου» (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • 1) Ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης για αόριστο χρονικό διάστημα, της χρήσης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, που βρίσκονται στο Πετρωτό Αχαΐας, στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, για τις λειτουργικές και επισκευαστικές ανάγκες του Καρναβαλικού Εργαστηρίου και 2) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Αποδοχή της συμμετοχής στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι » στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», του έργου με τίτλο  «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • 1) Καταγγελία του συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Παναγιώτη Δελή για το κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Εγλυκάδος των Πατρών, έναντι ΚΕΤΧ, λόγω παρέλευσης συμβατικού χρόνου, της νόμιμης διάρκειας και παράτασης της μίσθωσης, και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • 1) Τροποποίηση του αριθ. 624/4267/29-5-2014 Ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Ιερώνυμου Γιακουμάτου, μισθωτή ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων στην περιοχή Αγίου Διονυσίου και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού τροποποιητικού συμφωνητικού (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Ορισμός τριών (3) μελών εκτιμητικής επιτροπής, για αγορές υπό του Δήμου κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. έτους 2019 (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Ορισμός τριών (3) μελών εκτιμητικής επιτροπής, προσκυρώσεων έτους 2019 (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συγκρότηση επιτροπών τους λοιπούς μήνες του έτους 2019 και του έτους 2020 για α) Χαρακτηρισμό ενός χώρου ως πολυσύχναστου ή μη και β)  Των περιπτώσεων του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων, (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος, Α. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και για την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων, ανηκόντων σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως 31/12/2019 (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων για Εκποίηση, Αγορά, Εκμίσθωση και Μίσθωση από και προς το Δήμο από 1/9/2019 έως 31/12/2019 (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Τροποποίηση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την υπηρεσία «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού ΒΑΑ Δήμου Πατρέων» στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5033823 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018 του Δήμου Πατρέων» της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης  Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης  Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για την ψηφιοποίηση συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Διαγραφή οφειλής και τυχόν προσαυξήσεων, του κ. Βδουκάκη Βασιλείου, μισθωτή περιπτέρου στην Οβρυά Πατρών, (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλών και τυχόν προσαυξήσεων της κας Αλεξάνδρα Ζαβού πρώην μισθώτριας  κενωθέντος περιπτέρου (εισηγητής: Μ.  Αναστασίου – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση  πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής για την υπηρεσία «Συντήρηση γηπέδων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση  πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Βελτιώσεις  – Συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 •  Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας «Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη και περιοδικός επανέλεγχος των δημοτικών ανελκυστήρων»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 •  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας «Συντήρηση τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος: Δ/ντής).
Προηγούμενο άρθρο«Χτύπησαν» τα τουρκικά μαχητικά F-16 με νέες υπερπτήσεις στο βορειοανατολικό Αιγαίο!
Επόμενο άρθροΕγκαταλείπουν τα σπίτια τους πάνω από 100.000 άνθρωποι στη ΒΑ. Συρία