Αρχική Ν. Κορινθίας Zητείτα Μάγειρας στην εταιρεία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

Zητείτα Μάγειρας στην εταιρεία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

H εταιρεία “KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.” αναζητά προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα:

Ανοιχτή θέση εργασίας:

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ ή αντίστοιχης επαγγελματική σχολή μαγειρικής
  • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Συνέπεια, εργατικότητα
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Δραστήρια και ευχάριστη προσωπικότητα

Παροχές:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Άριστες συνθήκες εργασίας
  • Δυνατότητα εξέλιξης
  • Άριστο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email hr@korinthianpalace.gr