Αρχική Eπικαιρότητα Πόση άδεια δικαιούνται οι αιρετοί που είναι υπάλληλοι στο δημόσιο ή τον...

Πόση άδεια δικαιούνται οι αιρετοί που είναι υπάλληλοι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα

Ειδική μέριμνα περιλαμβάνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προκειμένου οι Αιρετοί των Δήμων να μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Το δικαίωμα λήψης άδειας, η διάρκειά της και η υποχρεωτική ή κατόπιν αίτησης χορήγησή της. Ο χρόνος της άδειας διαφοροποιείται αναλόγως του αξιώματός τους (εάν δηλαδή πρόκειται για Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων ή απλώς Δημοτικούς Συμβούλους), αλλά και βάσει του επαγγέλματός τους (ήτοι εάν απασχολούνται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και, σε περιπτώσεις, την ακριβή επαγγελματική ενασχόλησή τους).

Ι] ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ (παρ.8 αρ.93 ν.3852/2010, ως ισχύει)

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών του Δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή της αντίστοιχης Επιτροπής χορηγεί στους Δημοτικούς Συμβούλους, που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον εργοδότη.

Τα ίδια ισχύουν και για α) τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, β) του Διοικητικού Συμβουλίου, των Εκτελεστικών Επιτροπών και των Εποπτικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), καθώς επίσης γ)της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων.

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.5 του αρ.93 του ν.3852/2010 ως ισχύει, Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμων που είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και υπηρετούν ή κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο μέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.