Αρχική Ν. Κορινθίας Αποκλειστικό : Ακυρος ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Θανάσης Πισιμίσης

Αποκλειστικό : Ακυρος ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Θανάσης Πισιμίσης

Οπως είναι γνωστό πριν αρκετές μέρες παραιτήθηκε από την θέση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας ο Πελοπίδας Καλλίρης και την θέση του πήρε ο Θανάσης Πισιμίσης από την Νέα Πελοπόννησο, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που αλλάζει χέρια η περιφερεια. Ομως η αναρτημένη απόφαση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ
ΨΡΣΡΟΡ1Φ-ΙΡ8 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου βγάζει άκυρη την διαδικασία αυτή όπως αναλυτικά παραθέτουμε παρακάτω. Η εκλογική διαδικασία που ακολουθήθηκε βάσει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν ήταν σωστή και ως εκ τούτου ακυρώνεται η εκλογή του Θανάση Πισιμίση.


Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής :

  1. Θα ξαναγίνουν εκλογές για 10 μέρες;
  2. Τι θα γίνει με τις αποφάσεις που έχει ήδη υπογράψει ο Θανάσης Πισιμίσης; Ακυρες;