Αρχική Ν. Κορινθίας Το Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο θεσπίζει 3 υποτροφίες για το νέο σχολικό έτος

Το Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο θεσπίζει 3 υποτροφίες για το νέο σχολικό έτος

Το Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο για το σχολικό έτος 2019-20 θεσπίζει 3 υποτροφίες Γυμνασίου-Λυκείου για τους μαθητές άλλων σχολείων.