Αρχική Ν. Κορινθίας ΣΗΜΕΡΑ η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων

ΣΗΜΕΡΑ η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων

Την Τετάρτη 7 Αυγούστου στις 8,30 το βράδυ θα συνεδριάσει
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων
στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο),
με 15 παρακάτω θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
 

α/αΗ Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
 Ανάκληση της αριθ. 182/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», μετά το με αριθ. πρωτ. 967/ 26-7-2019 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ .
 Ανάκληση της αριθ.137/2019 απόφασης Δ. Σ.  με θέμα: «Απευθείας Ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  στη ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε του 2ου υποέργου : Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός», και λήψη νέας λόγω αλλαγής προϋπολογισμού του εν λόγω έργου .
 Ανάκληση της αριθ.205/2019 απόφασης Δ.Σ.  με θέμα: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου:  «Βεβαίωση  και είσπραξη τελών από το Προσωπικό του Τμήματος Εσόδων και περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων» και λήψη νέας,  μετά από σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης  Πελ/σου   .
 Επί της αριθ. 12/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού περί, Επανεξέτασης λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου της εν λόγω Τ.Κ.
 Επί  του από 25-7-2019 αιτήματος της κ. Ραυτοπούλου Μαρίας περί χορήγησης άδειας  διανομής πόσιμου νερού .
 Επί του από 2-8-2019 αιτήματος του «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» με περί,   «Συνδιοργάνωσης με το Δήμο Σικυωνίων στην  πραγματοποίηση  εκδήλωσης με θέμα:  «ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ –ΠΑΙΖΟΥΜΕ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» .    
 Επί του από 30-7- 2019 αιτήματος  που Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας « Ο Αγ. Κωνσταντίνος» περί,  παραχώρησης χρήσης του προαύλιου χώρου  του Δημοτικού Σχολείου Μεσινού για πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης .
 Επί του από 20-7-2019 αιτήματος του Αγροτικού Συνετισμού Δροσοπηγής «ΜΠΑΣΙ» περί παραχώρησης  του πρώην  Δημοτικού  Σχολείου Τ.Κ. Δροσοπηγής .
 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α΄ΕΙΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» 
 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». 
 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  ΤΗΣ   ΣΙΚΥΩΝΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)  ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ».
 Επιβολή προστίμου λόγω παράβασης  του Κανονισμού άρδευσης Τ.Κ.  Λαύκας – Καστανιάς-  Δροσοπηγής.
 Έγκριση της αριθ.164/2019 απόφασης Οικ. Επιτροπής  οικονομικού έτους 2019 .
 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Πηγή: korinthosnews.gr