Αρχική Περ. Πελοποννήσου Συνεδριάζει εκ νέου το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Συνεδριάζει εκ νέου το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Η 11η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
 1. Επικύρωση πρακτικών της 6ης, 7ης, 8ης και 9ης /2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου Extra – Sme’s του Ευρωπαϊκού Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG Europe.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Παναρκαδικής Συνομοσπονδίας Αμερικής, του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την πράξη «Μελέτη της καθ’ ύψος επέκτασης του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ έτους 2019 της ΠΕ Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2019 της Π.Ε. Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 1. Έγκριση 7ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ-ΣΑΕΠ026, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2013ΕΠ02600003.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή έργων προστασίας στη παραλία Αγίας Σωτήρας Σχοινου Δήμου Λουτρακίου Περαχωρας Αγίων Θεοδώρων Π.Ε Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Μονάδα Καλλιέργειας & Επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης της εταιρείας MARCS MEDIFARMS IKE που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΟΥΛΜΠΕΡΙ» της Δ.Κ  Εξαμιλιων,  Δήμου Κορινθίων, Π.Ε Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μονεμβασιάς για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας ΤΚ Μονεμβασιάς Δήμου Μονεμβασιάς».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας για την πράξη με τίτλο: «Βιολογικός καθαρισμός ΤΚ Χριστιανούπολης της ΔΕ Φιλιατρών» της ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας για το έργο «Μελέτες κτιριολογικών παρεμβάσεων στη Νοσοκομειακή Μονάδα Σπάρτης του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: Αναβάθμιση – συντήρηση σχολικών υποδομών στο Δήμο Σικυωνίων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου ΤΚ Αγριλιάς προς εκκλησία Αγ. Νικόλαος Δήμου Τριφυλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Οιχαλίας για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραπουγκίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σικυωνίων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της έργου «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης της Αγοράς Αρχαίας Σικυώνας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

 1. Έγκριση τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙ της από 21-11-2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση του έργου «Αποκάλυψη, προστασία και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β’ Φάση) και διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τρίπολης, και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών (ακινήτων) για την διαπλάτυνση της οδού “Επέκταση Καραϊσκάκη” (δρόμος προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουλκάνου Μεσσηνίας, για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση των χειρογράφων και καταλογογράφηση των εντύπων της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουλκάνου Μεσσηνίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση – συντήρηση δημοτικού δρόμου ΠΛΑΤΗ – ΜΑΛΗ Δήμου Τριφυλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Οιχαλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ – ΠΟΛΙΧΝΗ Δήμου Οιχαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, για την εκτέλεση του έργου «Αναπαλαίωση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Άνω Δωρίου Μεσσηνίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Οιχαλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Καλλιρόη – Βασιλικό Δήμου Οιχαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Οιχαλίας, για την εκτέλεση του έργου «Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων στην ΤΚ Στάσιμου Δήμου Οιχαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Οιχαλίας, για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση εργασιών Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Σκάλας Δήμου Οιχαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίων Πάντων Μεταμορφώσεως Δήμου Πύλου – Νέστορος ΠΕ Μεσσηνίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σπερχογείας, για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σπερχογείας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ελαφονήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ελαφονήσου».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριπόλεως, για το έργο «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης, ΠΕ Αρκαδίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το έργο «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Μελιγούς Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας, για το έργο «Προμήθεια υλικών για την ύδρευση του οικισμού Κουρούβελι ΤΚ Βαλτεσινίκου Δήμου Γορτυνίας ΠΕ Αρκαδίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας, για το έργο «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου αντλητικού συγκροτήματος και σωλήνες πολυαιθυλενίου για την ύδρευση του οικισμού Λυκοχώρι της ΤΚ Βυδιακίου Δήμου Γορτυνίας ΠΕ Αρκαδίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΘΕΣΗ: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ. Παρουσίαση του παλαιού αλλά και σύγχρονου φυσικού περιβάλλοντος στον εκθεσιακό χώρο Ισιώματος Καρυών».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Περίφραξη και διαμόρφωση χώρου θεάτρου ΤΚ Γέφυρας Δήμου Μεγαλόπολης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων οδικού δικτύου ΤΚ Καμάρας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Τοίχος αντιστήριξης για την προστασία από κατολισθήσεις πρανών στην ΤΚ Βάγγου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας του δρόμου από διασταύρωση Επαρχιακής οδού Μεγαλόπολης – Εκκλησούλας προς Άγιο Ιωάννη».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Αντιστήριξη δρόμου, διαμόρφωση χώρου και αντιπλημμυρική προστασία στη θέση Άη – Γιάννης στο ΔΔ Μαλλωτά».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 63/2019 προηγούμενης απόφασης σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση «Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη, και επανάχρηση του Ναού της Παναγίας στον Πραστό, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ιερών Ναών Αργολίδας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης.

 1. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ιερού Ναού Θεομάνας Ν. Κίου για το έργο συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Θεομάνας Ν. Κίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης.

 1. Καθορισμός ύψους ετήσιου τέλους Πλανόδιων Επαγγελματιών Πωλητών για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου στη Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Ορους για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΕΡΑΜΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΡΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 1. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 265/23-4-2019 προηγούμενης απόφασης, σχετικά με τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για την εκκαθάριση του ΚΕΚ Νομού Κορινθίας Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

Προηγούμενο άρθροΑνακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο της “Ελληνικής Λύσης” στην Πελοπόννησο – Δείτε τα ονόματα για την Κορινθία
Επόμενο άρθροΥπ. Παιδείας: Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (έγγραφα)