Αρχική Περ. Πελοποννήσου Προσλήψεις 20 ατόμων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προσλήψεις 20 ατόμων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού 20 ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ