Αρχική Περ. Πελοποννήσου Την Τετάρτη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Την Τετάρτη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα γίνει στις 19 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματ ικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
 1. Επικύρωση πρακτικών της 25ης, 26ης και 27ης /2018 και 1ης, 2ης και 3ης /2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 2. «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/ Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης» (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) – «Λειτουργία ONE STOP SHOP/ Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες Υπηρεσίες» στους Δήμους έδρας των Περιφερειακών Ενοτήτων της  Περιφέρειας Πελοποννήσου στα πλαίσια του ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020 ΑΠ 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ έτους 2019 της ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 1. Έγκριση 10ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600012 και ένταξη νέων υποέργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 4* και δυναμικότητας 70 κλινών» στην τοποθεσία «Γεώργαινα-Βελονάδες» εκτός ορίων οικισμού «Καλύβια» της ΔΕ Γυθείου Δ. Ανατολικής Μάνης, ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 1. Κήρυξη 1ης συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή οδικής παράκαμψης πόλεως Σπάρτης – Τμήμα Σκούρα – Πυρί της ΕΟ Τρίπολης – Σπάρτης – Γύθειο», έκτασης 38.561,74 τμ κείμενης εντός ορίων ΔΕ Φάριδος και ΔΕ Θεραπνών Δ. Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 1. Έγκριση καθορισμού τελών Λαϊκής Αγοράς Λαγκαδίων του Δήμου Γορτυνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση καθορισμού ύψους ημερήσιου τέλους προσέλευσης των πωλητών στις λαϊκές αγορές της ΠΕ Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Γκίκας.

 1. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 593/27-12-2018 προηγούμενης απόφασης, περί έγκρισης θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση 18ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600007.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ826, “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ” με κωδικό 2017ΕΠ82600002, ένταξη νέου υποέργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. 20%, έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση 10ης τροποποίησης του ενταγμένου έργου στην ΣΑΕΠ526 «Κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων Ν. Κορινθίας» με κωδικό 2015ΕΠ52600000.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος

 1. Έγκριση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΜΠ026 “Μελέτες τεχνικών έργων Π.Ε. Λακωνίας” με κωδικό 2017ΜΠ02600008, σε υποέργο.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΟΣΚ έτους 2019 της ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα

 1. Έγκριση 14ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600024 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση 6ης τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Βελτίωση – συντήρηση δρόμων Π.Ε. Αρκαδίας” με κωδικό 2017ΕΠ52600006 και ένταξη νέου υποέργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Α’ τριμήνου 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση αναμόρφωσης των οικονομικών στοιχείων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2019 Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Έγκριση μελέτης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας – εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης

 1. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις επί της επαρχιακής οδού Τρίπολης – Άστρους, στη ΧΘ: 32 + 750m (εντός ορίων οικισμού της ΤΚ Κάτω Δολιανών), με σκοπό την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικών Δρόμων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση παράτασης του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων, στα πλαίσια της διοργάνωσης δράσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» το Σάββατο 24/08/2019 στην πόλη του Ναυπλίου από τον Εμπορικό Σύλλογο Ναυπλίου, από ώρα 20:00 έως 2:00.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης

 1. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών των ΕΠΑΛ και της ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ Τρίπολης σε υπηρεσίες της ΠΕ Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υδατοδρόμιο Πύλου» του Δήμου Πύλου – Νέστορος ΠΕ Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Λειτουργία υφιστάμενου πυρηνελαιουργείου δυναμικότητας 680 t/ημέρα ελαιοπυρήνα και υφιστάμενης γεώτρησης» στο 7ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου, Δήμου Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας, ιδιοκτησίας «Κ. Χατζέλης Α.Ε.»

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΑΗΣ Α και ΑΗΣ Β της εταιρείας «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.»

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ευάγγελος Γιαννακούρας.

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ (ΑΝΑΒΑΛΟΥ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» / Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Παραγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2792/26-3-2019 (με Κωδικό: 14.30.1.1 και α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3623) Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

Προηγούμενο άρθροΙσχυρή χαλαζόπτωση το μεσημέρι της Παρασκευής μέσα στην Τρίπολη! (Βίντεο)
Επόμενο άρθροΑυτοί είναι οι υποψήφιοι ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΜέΡΑ 25 στην Πελοπόννησο (Ονόματα)