Αρχική Ν. Κορινθίας Οι απαντήσεις των Μαθηματικών από τον καθηγητή του Αριστοτελείου, Γιάννη Μηνά

Οι απαντήσεις των Μαθηματικών από τον καθηγητή του Αριστοτελείου, Γιάννη Μηνά