Αρχική Ν. Μεσσηνίας Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Μεθώνη

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Μεθώνη

Δημοσιεύεται στην “Ελευθερία” η προκήρυξη της σύμβασης για τη δημοπράτηση στις 2 Ιουλίου, του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, με εκτιμώμενη αξία 312,23 εκ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 251,8 εκ. ευρώ). Είναι η ίδια προκήρυξη που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Με την εξέλιξη αυτή στις 5 Ιουλίου θα γνωρίζουμε ποιες από τις μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες (ενδεχόμενα και κάποιες ξένες) θα δείξουν ενδιαφέρον για να αναλάβουν την κατασκευή και συντήρηση του σημαντικού αυτού δρόμου της Μεσσηνίας για 30 χρόνια.

Αναθέτουσα αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Εργων με Σύμβαση Παραχώρησης και ο πλήρης τίτλος είναι: “Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, με ΣΔΙΤ”.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ν. 4412/2016 – ΦΕΚ Α’ 148/8.8.2016 και ν. 3389/2005 (“Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα” – ΦΕΚ Α’ 232/22.9.2005).

Η διαδικασία ανάθεσης για την παρούσα σύμπραξη περιλαμβάνει 2 φάσεις. Α’ φάση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος, και Β’ φάση, η οποία περιλαμβάνει 2 στάδια: α) ανταγωνιστικός διάλογος και β) υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού επιβεβαιώνεται ότι “η διάρκεια της σύμβασης της ΣΔΙΤ θα είναι 360 μήνες (30 χρόνια)” και διευκρινίζεται πως η σύμβαση δε σχετίζεται με έργο ή και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αναφέρεται επίσης ότι “στο πλαίσιο της σύμβασης σύμπραξης, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) καλείται να αναλάβει τα ακόλουθα: α) εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών, για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες, τον οριστικό σχεδιασμό του έργου που θα προκύψει, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και την περιβαλλοντική αδειοδότησή του, β) κατασκευή του συνόλου των εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στις μελέτες του κατασκευαστικού σχεδιασμού του έργου, με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του έργου, γ) χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει, βάσει του οριστικού σχεδιασμού, δ) συντήρηση, λειτουργία του οδικού τμήματος “Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη”, όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, ε) επιστροφή του έργου στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος τής συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας ή άλλες τμηματικές καταβολές κατά την περίοδο λειτουργίας”.

Πηγή: eleftheriaonline.gr