Αρχική Περ. Πελοποννήσου Π.Τατούλης: “Οι συκοφάντες θα οδηγηθούν και πάλι στην δικαιοσύνη”

Π.Τατούλης: “Οι συκοφάντες θα οδηγηθούν και πάλι στην δικαιοσύνη”

«Οι συκοφάντες θα οδηγηθούν και πάλι στην δικαιοσύνη και ο Πέτρος Τατούλης θα είναι Περιφερειάρχης Πελοποννήσου»

Σε απάντηση του σημερινού δημοσιεύματος του Πρώτου Θέματος, το οποίο αναδημοσιεύτηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδια ακριβώς διατύπωση σε πληθώρα ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, και αφορά την απόσπαση της συζύγου του κ. Τατούλη και προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι.

Η κυρία Λουτσίου, Ιατρός Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή, είναι αποσπασμένη από το Υπουργείο Υγείας, όπου είναι η οργανική της θέση, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι αποδοχές της καταβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας).

Οι πέντε υπηρετούντες Ιατροί στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αποσπασμένοι ή μη εκτελούν και χρέη υπηρεσιακού Ιατρού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σε ότι αφορά το ποσό των 21.781 ευρώ, αφορά αναδρομικές αποδοχές ετών 2014, 2015 και 2016, οι οποίες θα της καταβληθούν, όπως έχουν καταβληθεί σε όλους τους Ιατρούς ΕΣΥ αναδρομικά, μετά από τις γνωστές δικαστικές αποφάσεις.  

Δεδομένου ότι η κα Λουτσίου δεν λαμβάνει ούτε ένα ευρώ περισσότερο από τους υπόλοιπους συναδέλφους της, για τους ψευδείς υπαινιγμούς επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της να αιτηθεί δικαστικής προστασίας από τα αρμόδια δικαστήρια.

Ο  πανικός των πολιτικών αντιπάλων του Πέτρου Τατούλη μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις του Πέτρου Τατούλη στην Αθήνα και στο Άργος είναι πλέον έκδηλος. Η απάντησή μας είναι ρητή και κατηγορηματική:  όπως και το 2014, οι συκοφάντες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και ο Πέτρος Τατούλης θα είναι πάλι Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.