Αρχική Ν. Αρκαδίας Νέα έργα υπέγραψε ο Πέτρος Τατούλης σε Βλαχέρνα, Μεγαλόπολη και Καρύταινα

Νέα έργα υπέγραψε ο Πέτρος Τατούλης σε Βλαχέρνα, Μεγαλόπολη και Καρύταινα

Νέα έργα υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης για Ύδρευσης της Βλαχέρνας, Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτηρίων του Δήμου Μεγαλόπολης, Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοσίου Κτηρίου της Καρύταινας

Με υπογραφή Τατούλη η υλοποίηση του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της Βλαχέρνας

Εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020, μέσω της ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020, το έργο του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Βλαχέρνας του Δήμου Τρίπολης με προϋπολογισμό 564.516,13 ευρώ.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό και απαραίτητο έργο το οποίο εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου και υπηρετεί τους στόχους της αειφορίας του περιβάλλοντος και εξασφαλίζει επαρκείς και ποιοτικές ποσότητες νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ παράλληλα εξοικονομεί υδάτινους πόρους από τη μείωση διαρροών στα δίκτυα διανομής.

Με υπογραφή Τατούλη η Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτηρίων του Δήμου Μεγαλόπολης

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, μέσω της ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020, το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων του Δήμου Μεγαλόπολης. Συγκεκριμένα, εντάχθηκε η πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου Παλούμπα, Δημαρχείου Τροπαίων, Κ.Ε.Π. Βαλτεσινίκου, Πνευματικού Κέντρου Λαγκαδίων, Πνευματικού Κέντρου Τροπαίων, Δημοτικού Σχολείου Κοντοβάζαινας, Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στα πλαίσια υλοποίησης των εν λόγω έργων στοχεύουν στην αναβάθμιση των κτιρίων κατά δύο τουλάχιστον ενεργειακές κατηγορίες, και έχει ως στόχο :

  • • την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας και μείωση των ενεργειακών εξόδων,
  • • και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας.

Με υπογραφή Τατούλη η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοσίου Κτηρίου της Καρύταινας

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, μέσω της ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020, το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοσίου κτιρίου της Καρύταινας στο Δήμο Γορτυνίας, με προϋπολογισμό 210.000 ευρώ.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στα πλαίσια υλοποίησης του εν λόγω έργου στοχεύουν στην αναβάθμιση του κτιρίου κατά δύο τουλάχιστον ενεργειακές κατηγορίες, και έχει ως στόχο :

  • • την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας και μείωση των ενεργειακών εξόδων,
  • • και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας.