Αρχική Eπικαιρότητα Τα μεσάνυχτα τελειώνει η προθεσμία: Κατάθεση συνδυασμών μέχρι την Κυριακή

Τα μεσάνυχτα τελειώνει η προθεσμία: Κατάθεση συνδυασμών μέχρι την Κυριακή

Στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές μπαίνουν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήμαρχοι και κοινοτάρχες, καθώς τα μεσάνυχτα της Κυριακής 5 Μαΐου λήγει η προθεσμία δήλωσης των συνδυασμών στα αρμόδια Πρωτοδικεία.

Στη συνέχεια η ανακήρυξη  των συνδυασμών των υποψηφίων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνει από το αρμόδιο Πρωτοδικείο μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 11 Μαΐου. Με ευθύνη των δημάρχων, αύριο Σάββατο και μεθαύριο  Κυριακή μέχρι τα μεσάνυχτα, θα παραμείνουν ανοιχτά τα δημαρχεία και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία (ληξιαρχεία, μητρώα αρρένων, δημοτολόγια και ΚΕΠ), για την απρόσκοπτη χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών προς όλους τους υποψηφίους.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου:

«Η δήλωση του συνδυασμού καταρτίζεται γραπτώς και εν συνεχεία επιδίδεται στον πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου αρμοδιότητας.

Η υποβολή της δήλωσης στον Πρόεδρο Πρωτοδικών μπορεί να λάβει χώρα:

– είτε με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου δημάρχου

–  είτε με παράδοση με απόδειξη από τον υποψήφιο δήμαρχο (σ.σ. περιφερειάρχη ή κοινοτάρχη).

Η επίδοση ή η παράδοση πραγματοποιείται έως είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 5ης Μαΐου 2019».

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο: Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του, δηλαδή ο υποψήφιος δήμαρχος.

Σε περίπτωση που δεν ορίζεται ο υποψήφιος δήμαρχος, ως τέτοιος θεωρείται ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού και, συνεπώς, η δήλωση πρέπει να υπογράφεται από αυτόν. Στη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:

– Το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού, το οποίο εκτός από μία σύντομη περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται,

– Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος δήμαρχος.

– Τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων, κατά εκλογική περιφέρεια σε αλφαβητική σειρά».

Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών ορίζει ότι:

«Η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 γίνεται από το Πρωτοδικείο σε δημόσια συνεδρίαση, στο οποίο υποβλήθηκαν οι δηλώσεις των συνδυασμών, τη δέκατη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή μέχρι την 12η ώρα βραδινή της 11ης Μαΐου 2019. Για την ανακήρυξη συνδυασμών υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων το οικείο Πρωτοδικείο εξετάζει:

1. αν η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αντικατάστασης υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν,

2. αν στο συνδυασμό περιλαμβάνονται υποψήφιοι για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήμου,

3. αν ο αριθμός των αναγραφόμενων στη δήλωση υποψηφίων είναι μικρότερος από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο,

4. αν τηρείται η υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστον, στο 40% ανά φύλο, ποσόστωση στο σύνολο των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων,

5. αν το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού είναι έγκυρα,

6. αν με τη δήλωση του συνδυασμού προσκομίζονται για κάθε υποψήφιο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κάθε υποψήφιος για τον οποίο δεν προσκομίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν.3852/2010 δικαιολογητικά δεν ανακηρύσσεται. Σε περίπτωση που το αρμόδιο Πρωτοδικείο, εξετάζοντας τα ανωτέρω, διαπιστώσει παραβίαση των σχετικών διατάξεων από συγκεκριμένο συνδυασμό που δηλώθηκε δεν προχωρά στην ανακήρυξη του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18, παρ. 9 του ν.3852/10, καθώς η δήλωσή του θεωρείται απαράδεκτη. Υπογραμμίζεται ότι:

• Ειδικά όσον αφορά το έμβλημα του δηλωθέντα συνδυασμού, αν διαπιστωθεί από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι το προτεινόμενο έμβλημα παραβιάζει τους προβλεπόμενους περιορισμούς, ο συνδυασμός ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς έμβλημα.

• Απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου δύνανται να διορθωθούν αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από τα λοιπά προσκομιζόμενα στοιχεία.

• Κανένας υποψήφιος δε μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος σε περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα».

Προηγούμενο άρθροΕορτάστηκε η Ναυμαχία της Μεθώνης
Επόμενο άρθροΑναβίωσε από μικρά παιδιά αγώνας δρόμου στην Παναγία την Βρασέρκα στον Ίναχο Αργολίδας