Αρχική Ν. Αργολίδος ΥΠΕΣ: Προσλήψεις 180 συμβασιούχων σε ΝΠΙΔ-9 θέσεις στην Αργολίδα (πίνακας)

ΥΠΕΣ: Προσλήψεις 180 συμβασιούχων σε ΝΠΙΔ-9 θέσεις στην Αργολίδα (πίνακας)

Το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη εκατόν ογδόντα (180) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: