Αρχική Ν. Αρκαδίας Τρίπολη: Πορεία και καταλήψεις από τους φοιτητές – Λένε “όχι” στην υποβάθμιση...

Τρίπολη: Πορεία και καταλήψεις από τους φοιτητές – Λένε “όχι” στην υποβάθμιση και ζητούν Πολυτεχνική Σχολή

Μετά από έκτακτη Γενική Συνέλευσης Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εκδόθηκε δελτίο τύπου με το οποίο  πραγματοποιείται ανάλυση και αναφορά της θέσης του Φοιτητικού Συλλόγου απέναντι στο καταστροφικό νομοσχέδιο, για το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και για την πόλη της Τρίπολης, που ετοιμάζει για ψήφιση το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και τις δράσεις που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση προκειμένου να δηλώσει την οξύτατη δυσαρέσκεια της για την προκλητική αδιαφορία του Υπουργείου προς τις – τεκμηριωμένες – απόψεις του Ιδρύματος μας, αλλά και για την έλλειψη ακαδημαϊκών κριτηρίων στο νέο νομοσχέδιο.
1. Η θέση του Φοιτητικού Συλλόγου
Αρχικά, ο Φοιτητικός Σύλλογος υποστηρίζει την επίσημη πρόταση του Τμήματος, η οποία προδιαγράφει:
i. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μετεξελίσσεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών πενταετούς φοίτησης και εντάσσεται σε Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα την Τρίπολη, η οποία θα ιδρυθεί άμεσα.
ii. Ταυτόχρονα ιδρύεται και εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
iii. Εφ’ όσον υπάρξει απορρόφηση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τα τμήματα της σχολής αυτής εντάσσονται ως τμήματα τετραετούς σε Σχολή Μηχανικών με έδρα την Πάτρα. Τα τμήματα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα κατόπιν αξιολόγησης από αρμόδια επιτροπή να μετεξελιχθούν σε τμήματα Μηχανικών πενταετούς φοίτησης, με ταυτόχρονη μετακίνησή τους από τη Σχολή μηχανικών στην Πολυτεχνική σχολή. Όταν η Σχολή μηχανικών μείνει χωρίς τμήματα, καταργείται.
Η λύση αυτή:
i. Είναι απόλυτα σύμφωνη με το σχέδιο που υπεβλήθη από τη Μεικτή Επιτροπή Συνεργασίας που συγκρότησε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις συνεργασίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και με τη στρατηγική ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.
ii. Αποτελεί τη μοναδική πρόταση που έχει διαμορφωθεί, από αρμόδια όργανα, κατόπιν μελέτης και σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιστημονικές εξελίξεις και τάσεις, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, καθώς και το δυναμικό των ιδρυμάτων, δίδοντας προοπτικές βιωσιμότητας και εξέλιξης. Επίσης, υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση με τον παραγωγικό ιστό και την οικονομί της περιοχής καθώς φιλοξενεί την ΒΙΠΕ Τρίπολης, Βιομηχανικούς και Βιοτεχνικούς κλάδους σε Μεταποίηση και Καινοτομία, Αιολικά Πάρκα, Ηλιακά Πάρκα, την Υδροηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας στην τεχνητή λίμνη του Λάδωνα και την Ηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη, η οποία είναι η 3η μεγαλύτερη σε όλη την Ελλάδα.
iii. Η Τρίπολη ως έδρα εξυπηρετεί τους υποψήφιους φοιτητές της Περιφέρειας Πελοποννήσου που ενδιαφέρονται για τα προκείμενα αντικείμενα να σπουδάσουν κοντά στον τόπο κατοικίας τους.
Παρά, την ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά, τεκμηριωμένη πρόταση του Πανεπιστημίου, το Υπουργείο αδιαφορεί και την απορρίπτει με απροκάλυπτο τρόπο, και στον, αποκλειστικά δικό του, νέο σχεδιασμό περιλαμβάνει ότι:
i. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύεται Σχολή Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα.
ii. Το υφιστάμενο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.
iii. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τέλος, τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών μπορούν κατόπιν αξιολόγησης από αρμόδια επιτροπή να μετεξελιχθούν σε τμήματα Μηχανικών πενταετούς φοίτησης.
Αυτή η εξέλιξη:
i. Θα υποβαθμίσει βάναυσα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο θα είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα, Πανελλαδικά, το οποίο θα τεθεί στο ίδιο επίπεδο με τα Τμήματα που προέρχονται από ΤΕΙ.
ii. Επίσης, μετακινεί το κέντρο βάρους των σπουδών στα αντικείμενα του Μηχανικού από την Τρίπολη, στην Πάτρα, με εμφανή αποδυνάμωση της πόλης της Τρίπολης, αλλά και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικότερα.
iii. Στερεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου τη δυνατότητα να αναπτύξει το αντικείμενο της Ενέργειας, που έχει άμεση συνάφεια με τον, προαναφερόμενο, παραγωγικό ιστό της. Επιπροσθέτως, στερεί από τους υποψήφιους φοιτητές της Περιφέρειας Πελοποννήσου που ενδιαφέρονται για τα αντικείμενα αυτά, να σπουδάσουν κοντά στον τόπο κατοικίας τους και, συν των άλλων, εισάγει σοβαρές επικαλύψεις στα αντικείμενα της νέας Σχολής με τα αντικείμενα των, ήδη, υφισταμένων σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, υπονομεύοντας την ανάπτυξη και την ανάδειξη της Σχολής.
Συνεπώς, γίνεται λόγος, όχι μόνο για την ίδρυση μη Πολυτεχνικής Σχολής αλλά για ξεκάθαρη αποδυνάμωση της πόλης και της Περιφέρειας.
Το Υπουργείο Παιδείας, σε όλο το διάστημα της δημιουργίας του καινούργιου νομοσχεδίου, αντί να εξετάσει την πρόταση του Τμήματος με ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια, δεν τοποθετήθηκε ποτέ επί αυτής και εν αντιθέσει έπαιζε επικοινωνιακά παιχνίδια με, δήθεν, διαρροές από επιτροπές και από την τελική μορφή του νομοσχεδίου. Θεωρούμε αυτή την στάση απαράδεκτη, καθώς το μόνο αποτέλεσμα που επιφέρει είναι ξεκάθαρη υποβάθμιση στην λειτουργία και το εκπαιδευτικό έργο του Ιδρύματος, και δεν αρμόζει σε Κυβερνητικό φορέα.
2. Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου Συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Δευτέρα 8/4/2019, με την μεγαλύτερη απαρτία που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να συζητηθεί το φλέγον ζήτημα αυτό και έπειτα από δημοκρατικές διαδικασίες διαλόγου και ψηφισμάτων η Συνέλευση κατέληξε στις εξής αποφάσεις:
Ναι, στην Πολυτεχνική Σχολή. Όχι, στην υποβάθμιση. Πολυτεχνική Σχολή με έδρα την Τρίπολη.
Εγκρίνεται ομόφωνα
Πορεία από την Πλατεία Πετρινού, προς το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης, την Τρίτη 9/4/2019, μία ώρα πριν την έναρξη του, με σκοπό την ηχηρή ανάδειξη των αιτημάτων μας στην καρδιά της πόλης και το δυναμικό παρόν της φοιτητικής κοινότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εγκρίνεται ομόφωνα
Σε περίπτωση απεργίας των καθηγητών, οι φοιτητές θα προβούν σε απόχη από τα μαθήματα, προκειμένου να υποστηρίξουν τα δίκαια αιτήματα τους.
Εγκρίνεται ομόφωνα
Επιστολή προς κομβικούς φορείς για την Αρκαδία και την ακαδημαϊκή κοινότητα (Ίδρυμα Στασινόπουλου, Δήμος Τρίπολης, Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΚΤΕΛ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος, Σύλλογος Απόδημων Αρκάδων, Επιμελητήριο Αρκαδίας) για την ενημέρωση και την  ευαισθητοποίηση, όσον αφορά το ζήτημα της Πολυτεχνικής Σχολής.
Εγκρίνεται ομόφωνα
Συμβολική κατάληψη Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου, από Τρίτη 9/4 έως Τετάρτη 10/4, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, με όρο τον σεβασμό στις κτιριακές εγκαταστάσεις.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
Σύνοψη
Ο Φοιτητές δεν λέμε, απλά, ένα ηχηρό Όχι στην υποβάθμιση του Τμήματος μας. Αλλά, ένα ηχηρό Ναι στην Πολυτεχνική Σχολή, πενταετούς φοίτησης, με έδρα την Τρίπολη. Και σύμμαχος μας,
απέναντι στα επικοινωνιακά τεχνάσματα και στις στρατηγικές υποβάθμισης, η θέληση μας, για ένα καλύτερο αύριο, και τα επιχειρήματα μας.

Πηγή: kalimera-arkadia.gr

Προηγούμενο άρθροΚΚΕ Αρκαδίας: Αποχαιρετάμε σήμερα το σύντροφο Ηλία Γιαννακούρα – Πέρδικα
Επόμενο άρθροΝεμέα: Νέοι υποψήφιοι στον συνδυασμό του Υποψήφιου Δημάρχου Κώστα Φρούσιου